ขทช.แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดประชุมย่อย ถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ีในหน่วยงาน ผู้นำชุมชน อส.ทช.ในพื้นที่ และ ราษฎรผู้อยู่อาศัยสองข้างทาง เรื่อง สาธิตการซ่อมปะ หลุมบ่อ

 

วันที่ : 06 มี.ค. 2562 17:00

ขทช.แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดประชุมย่อย ถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ีในหน่วยงาน เรื่อง การปรับตั้งวาล์วดีอย่างไรกับเครื่องยนต์ และเมื่อไหร่ถึงควรปรับตั้งวาล์วเครื่องยนต์

 

วันที่ : 27 ก.พ. 2562 10:45

ขทช.แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดประชุมย่อย ถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ีในหน่วยงาน เรื่องการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมคุณภาพวัสดุและ งานก่อสร้างทางตามโครงการ (QCS.)

 

วันที่ : 31 ม.ค. 2562 11:45

ขทช.แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช เรื่อง การซ่อมบำรุงปกติ (การประดิษฐ์ ไม้ขาวแดง เพื่อใช้การการอำนวยความปลอดภัยช่วงเกิดอุทกภัย)

 

วันที่ : 29 ม.ค. 2562 12:00

ขทช.แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดประชุมย่อย ถ่ายทอดความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ีในหน่วยงาน เรื่อง การซ่อมบำรุงปกติ (งานตัดหญ้าสองข้างทาง)

 

วันที่ : 29 ม.ค. 2562 10:15

ข่าวทั้งหมด
ขทช.แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือ ไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ

 

วันที่ : 14 ก.พ. 2562 17:00

บทความเรื่อง ให้ผมไปขายที่ไหน

 

วันที่ : 30 ต.ค. 2561 12:00

ขทช.นครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์การป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน

 

วันที่ : 06 ส.ค. 2561 16:15

ขทช.นครศรีธรรมราชขอแจ้งเวียนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุด

 

วันที่ : 31 ส.ค. 2558 15:15

logo
ขทช.นครศรีธรรมราช ขอประกาศ‬‪‎เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในงานราชการ

 

วันที่ : 19 ส.ค. 2558 12:00

แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช ประกาศ การกำหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบที่เกี่ยวข้อกับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน

 

วันที่ : 28 เม.ย. 2558 12:15

แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน

 

วันที่ : 28 เม.ย. 2558 12:00

logo
ขทช.นครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน

 

วันที่ : 09 เม.ย. 2558 16:30

ข่าวทั้งหมด

   

 

Home