ขทช.นครศรีธรรมราช ต้อนรับ นายพิสิฐ ศรีวรานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 ในการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

วันที่ : 01 พ.ย. 2561 10:45

ขทช.นครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดประชุมย่อย ถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ีในหน่วยงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 

วันที่ : 06 ก.ย. 2561 17:15

ขทช.นครศรีธรรมราช จัดโครงการรักษ์ทาง–รักษ์ถิ่น “ขับขี่ปลอดภัย ร่วมสร้างวัฒนธรรม ความปลอดภัยทางถนนกับ ทช.”

 

วันที่ : 09 ส.ค. 2561 11:30

ขทช.นครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดประชุมย่อย ถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ีในหน่วยงาน เรื่อง การสื่อสารภายในองค์กร ผ่าน Mobile Application

 

วันที่ : 01 ส.ค. 2561 16:15

ขทช.นครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

 

วันที่ : 31 ก.ค. 2561 17:00

ข่าวทั้งหมด
บทความเรื่อง ให้ผมไปขายที่ไหน

 

วันที่ : 30 ต.ค. 2561 12:00

ขทช.นครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์การป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน

 

วันที่ : 06 ส.ค. 2561 16:15

ขทช.นครศรีธรรมราชขอแจ้งเวียนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุด

 

วันที่ : 31 ส.ค. 2558 15:15

logo
ขทช.นครศรีธรรมราช ขอประกาศ‬‪‎เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในงานราชการ

 

วันที่ : 19 ส.ค. 2558 12:00

แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช ประกาศ การกำหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบที่เกี่ยวข้อกับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน

 

วันที่ : 28 เม.ย. 2558 12:15

แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน

 

วันที่ : 28 เม.ย. 2558 12:00

logo
ขทช.นครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน

 

วันที่ : 09 เม.ย. 2558 16:30

ข่าวทั้งหมด

   

 

Home