ขทช.นครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ "เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ"

 

วันที่ : 13 ก.ค. 2561 16:45

ขทช.นครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดประชุมย่อยถ่ายทอดความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เรื่อง การซ่อมบำรุงสัญญาณไฟจราจร ตอน ไฟฟ้าแสงสว่าง

 

วันที่ : 06 ก.ค. 2561 10:45

ขทช.นครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดประชุมย่อยถ่ายทอดความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เรื่อง การซ่อมบำรุงสัญญาณไฟจราจร ตอน ไฟกระพริบ

 

วันที่ : 06 มิ.ย. 2561 11:15

ขทช.นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช.(ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ 2561 คณะที่ 2

 

วันที่ : 01 มิ.ย. 2561 14:15

ขทช.นครศรีธรรมราชร่วมกิจกรรม การเสวนาธรรม "วิสาขบูชารักษาศีลธรรม ทางแห่งความดีสู่ทางแห่งความสำเร็จ"

 

วันที่ : 28 พ.ค. 2561 11:00

ข่าวทั้งหมด
ขทช.นครศรีธรรมราชขอแจ้งเวียนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุด

 

วันที่ : 31 ส.ค. 2558 15:15

logo
ขทช.นครศรีธรรมราช ขอประกาศ‬‪‎เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในงานราชการ

 

วันที่ : 19 ส.ค. 2558 12:00

แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช ประกาศ การกำหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบที่เกี่ยวข้อกับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน

 

วันที่ : 28 เม.ย. 2558 12:15

แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน

 

วันที่ : 28 เม.ย. 2558 12:00

logo
ขทช.นครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน

 

วันที่ : 09 เม.ย. 2558 16:30

ข่าวทั้งหมด

   

 

Home